Svenska  |  English

Dag Hammarskjöld

Porträtt av Dag Hammarskjöld, år 1959.

Dag Hammarskjöld (1905–1961) var FN:s generalsekreterare 1953–1961.

Efter att ha blivit doktor i nationalekonomi gjorde Hammarskjöld en framgångsrik karriär i Sverige, bland annat som riksbanksfullmäktiges ordförande, kabinettssekreterare i utrikesdepartementet, konsultativt statsråd och medlem av Svenska Akademien.

Som generalsekreterare i FN spelade Hammarskjöld en mycket aktiv roll i konflikterna som pågick. Hans tysta diplomati visade sig vara mycket effektiv och vann stor respekt.

Dag Hammarskjöld omkom under oklara omständigheter i en flygplanskrasch 1961; samma år tilldelades han Nobels fredspris.

Läs om Dag Hammarskjöld i biografin

Citat av Dag Hammarskjöld

”För somliga människor är drivkraften i livet torn på egna ansträngningar som leder till framgång. För andra är drivkraften helt enkelt pliktkänsla. Vi behöver båda slags människor.”

”Respekt för ordet ett första krav i den disciplin genom vilken en människa kan fostras till mognad – intellektuellt, emotionellt och moraliskt.”

”Vi bör se Förenta Nationerna för vad det är – ett visserligen ofullkomligt men oumbärligt verktyg för nationerna i arbetet på en fredlig utveckling mot en rättvisare och tryggare världsordning.”

Fler citat av Dag Hammarskjöld

”Trött och ensam. Trött så sinnet värker. […] Gråt, om du kan, gråt men klaga inte. Vägen valde dig – och du skall tacka.”