Svenska  |  English

Dag Hammarskjöld

Porträtt av Dag Hammarskjöld, 1959.

Dag Hammarskjöld (1905–1961) var FN:s generalsekreterare 1953–1961.

Efter att ha blivit doktor i nationalekonomi gjorde Hammarskjöld en framgångsrik karriär i Sverige, bland annat som riksbanksfullmäktiges ordförande, kabinettssekreterare i utrikesdepartementet, konsultativt statsråd och medlem av Svenska Akademien.

Som generalsekreterare i FN spelade Hammarskjöld en mycket aktiv roll i konflikterna som pågick. Hans tysta diplomati visade sig vara mycket effektiv och vann stor respekt.

Dag Hammarskjöld omkom under oklara omständigheter i en flygplanskrasch 1961; samma år tilldelades han Nobels fredspris.

Läs om Dag Hammarskjöld i biografin

Citat av Dag Hammarskjöld

”Det är lätt att skjuta över ansvaret på andra eller må hända söka förklaringar i något slags historiska lagar. Det är mindre lätt att söka orsakerna inom oss själva eller på ett område där vi alla bär ett betydande ansvar.”

”Pröva icke vart varje ditt steg för dig: endast den som ser långt hittar rätt.”

”Vi bör se Förenta Nationerna för vad det är – ett visserligen ofullkomligt men oumbärligt verktyg för nationerna i arbetet på en fredlig utveckling mot en rättvisare och tryggare världsordning.”

Fler citat av Dag Hammarskjöld