Svenska  |  English

Dag Hammarskjöld

Porträtt av Dag Hammarskjöld, år 1959.

Dag Hammarskjöld (1905–1961) var FN:s generalsekreterare 1953–1961.

Efter att ha blivit doktor i nationalekonomi gjorde Hammarskjöld en framgångsrik karriär i Sverige, bland annat som riksbanksfullmäktiges ordförande, kabinettssekreterare i utrikesdepartementet, konsultativt statsråd och medlem av Svenska Akademien.

Som generalsekreterare i FN spelade Hammarskjöld en mycket aktiv roll i konflikterna som pågick. Hans tysta diplomati visade sig vara mycket effektiv och vann stor respekt.

Dag Hammarskjöld omkom under oklara omständigheter i en flygplanskrasch 1961; samma år tilldelades han Nobels fredspris.

Läs om Dag Hammarskjöld i biografin

Citat av Dag Hammarskjöld

”Den moderna konsten lär oss se genom att tvinga oss använda våra sinnen, vårt förnuft och våra känslor för att följa med den på dess upptäcktsfärd.”

”Respekt för ordet ett första krav i den disciplin genom vilken en människa kan fostras till mognad – intellektuellt, emotionellt och moraliskt.”

”Trött och ensam. Trött så sinnet värker. […] Gråt, om du kan, gråt men klaga inte. Vägen valde dig – och du skall tacka.”

Fler citat av Dag Hammarskjöld

”Det är lätt att skjuta över ansvaret på andra eller må hända söka förklaringar i något slags historiska lagar. Det är mindre lätt att söka orsakerna inom oss själva eller på ett område där vi alla bär ett betydande ansvar.”