Event

Almedalen 2015: Vem bestämmer hur en stat ska styras?

Den nya globala utvecklingsagendan, post-2015, håller på att tas fram. Många av de föreslagna målen är inte kontroversiella och kan till mångt och mycket ses som en uppföljning av de åtta millenniemålen. Förslaget till mål 16 innefattar däremot delmål som berör bland annat mänskliga rättigheter, rättvisa och inkluderande samhällen där alla har samma rättigheter och friheter.

Event details

Date:30 June 2015
Time:16.00-16.45
Venue:Sverige i Världen-torget, Donnersgatan 6, Almedalen, Gotland

Kom och hör en diskussion om vilka utmaningar och möjligheter en normativ agenda för med sig. Kan världen enas om hur en stat ska styras genom mål kring till exempel demokrati? Vilka är riskerna och svårigheterna med dessa mål och varför är det viktigt att få dem med? Hur kommer Sveriges bistånd att anpassas för att bidra till att målen nås i andra länder?

Seminariet kommer att teckentolkas.

Följ seminariet i direktsändning här!

Medverkande

  • Anders Pedersen, FN:s Resident Coordinator i Botswana
  • Molly Lien, Sida,
  • Linda Nordin (FN-förbundet).

Moderator: Henrik Hammargren (Dag Hammarskjöld Foundation)

Arrangörer:

UNDP, Dag Hammarskjöld Foundation, Unicef Sverige och FN-förbundet
Kontakt: Matilda Hald, Dag Hammarskjöld Foundation, tel. 073 772 04 80

Share