FAQ

Vem jobbar Fonden med?

Vi samarbetar med en lång rad partners, t.ex. olika FN-organ, FN:s medlemsstater, regionala och internationella organisationer, akademiska institutioner och civilsamhället. Vi för dialog med samtliga FN:s medlemsstater där vi fokuserar på frågor som är relevanta för utvecklingsländer.

Vi har kontinuerligt arbetat med svenska regeringar sedan 1962, av vilka vi också fått en stor del av vårt verksamhetsstöd, oberoende av regeringars politiska sammansättning. Som en självständig organisation så tar vi inte instruktioner från någon annan, varken myndigheter eller andra organisationer.

Vårt arbete med att utveckla internationella politiska frågor innebär att vi ibland tar ställning (t ex att driva frågor om mänskliga rättigheter eller att bygga upp och behålla fred) och interagerar med politiska aktörer. Fonden har ingen koppling till något politiskt parti, någon rörelse eller någon regering i Sverige eller internationellt. Vårt engagemang bygger på att upprätthålla FN-stadgarna och gängse internationella normer.

Share