FAQ

Vad gör Fonden?

I Dag Hammarskjölds anda arbetar vi med att försöka stärka policyfrågor inom områdena internationellt samarbete, utveckling och fredsbyggande genom dialog, möten och publikationer. Inom våra programområden genererar vi nya idéer och perspektiv för att stimulera diskussion och engagemang, och vi för samman en rad olika intressenter för att driva processerna framåt.

Som definierats i vår Strategiska Plan för 2015-17 delas vårt arbete in i fem områden:

  • Fredsbyggande (Building Peace)
  • Globala hot och internationell styrning (Global Disorders – Global Governance)
  • Agenda 2030
  • Förnyande av FN (UN Renewal)
  • Hammarskjölds arv

 

Share