FAQ

Var kommer Fondens pengar ifrån?

När Fonden först bildades så samlades det in pengar som utgjorde Fondens egna medel, och idag används dessa fonderade medel som Fondens egen säkerhet.

Fonden har sedan dess etablerande också fått ekonomiskt stöd från den svenska regeringen. Idag bestäms våra medel av Utrikesdepartemenetet och är baserat på vår 3-åriga strategiska planering, vår verksamhetsberättelse samt ett samarbetsavtal.

För den nuvarande strategiska planeringen har regeringen beviljat medel om ca 15 miljoner kronor årligen, som kommer från biståndsbudgeten.

Share