FAQ

Varför arbetar Fonden med FN?

I och med vårt namn och det arv vi förvaltar så har vi en unik möjlighet att ge riktat stöd åt Förenta Nationerna. Vi försöker påverka en reform av FN:s utvecklingssystem och försöka göra det bättre ändamålsenligt och vi jobbar medvetet med att påverka en förändring av organisationen, men att man ändå ska kunna bibehålla en central roll i det multilaterala systemet.

Vårt arbete genom åren har givit oss en position som en respekterad partner i många processer både inom och runt FN. Fonden har t.ex. haft en central roll i förberedelserna inför och i implementeringen av 2015 års översyn av FN:s fredsbyggande arkitektur, som samlat såväl medlemsstater som olika delar av FN kring en viktig och ofta splittrande fråga.

Vi arbetar med såväl tematiska (t.ex. Agenda 2030) som organisatoriska frågor med speciellt fokus på transparens och finansering av FN:s utvecklingssystem. Vi är övertygade om att globala problem kräver globala, multilaterala lösningar och vi strävar efter att bli en värdefull partner till FN-systemet i dess strävan att stärka denna roll.

Share