FAQ

Vem styr Fonden?

Vi är en självständig stiftelse med en internationell styrelse som beslutar om fondens verksamhet i enlighet med våra stadgar. Stiftelsens stadgar, som antogs genom ett riksdagsbeslut den 2 mars 1962 enligt gamla regeringsformen, etablerar en oberoende stiftelse som agerar i enlighet med svensk lag.

Styrelsen består av nio medlemmar som bl.a. representerar följande institutioner: FN-sekretariatet, Uppsala universitet, svenska Utrikesdepartmentet, Svenska Universitets- och Högskoleförbundet samt Hammarskjöldfamiljen.

 

Share