Event

Generalsekreteraren Hammarskjöld – Personliga erfarenheter och reflektioner med Sture Linnér och Sverker Åström

The Dag Hammarskjöld Lecture 2007 (in Swedish): Generalsekreteraren Hammarskjöld – Personliga erfarenheter och reflektioner med Sture Linnér och Sverker Åström.

Event details

Date:15 October 2007
Time:17.15
Venue:Uppsala University Hall

Sture Linnér

sture_linnerSture Linnér föddes 1917 i Solna. Han skrevs efter två års studier vid Stockholms högskola in vid Uppsala universitet 1938, blev fil. lic. 1941 samt disputerade och blev docent i grekiska språket och litteraturen 1943. 1992 erhöll han professors namn och promoverades året därpå till jubeldoktor. Linnér är även hedersdoktor vid University of Cyprus.

Under andra världskriget deltog Linnér i en Röda kors-delegation till Grekland. Han var sedan verksam inom svenskt näringsliv, bl.a. som chef för Bacho och vid LAMCO i Liberia. Linnér kom att bli Dag Hammarskjölds närmaste man då han 1960 utsågs till undergeneralsekreterare och därpå chef för FNs arbete i Kongo. Mellan 1962–87 var han kontinuerligt knuten till FN för humanitãra uppdrag, bl.a. i Kambodja. Under slutet av 70-talet var Linnér FNs chefsrepresentant i Egypten och arbetade bl a för att återupprätta biblioteket i Alexandria.

Sture Linnér har skrivit åtskilliga böcker om grekisk kultur och forntid och dessutom översatt flera historiska verk. Hans memoarer, Min Odyssé kom ut 1982 och i år kom de senaste två böckerna Ingen människa är en ö samt Från Alexander till Augustus. Bland många pris och hederstitlar som Linnér tagit emot kan nämnas att Greklands regering 2004 utnämnde honom till ambassadör för grekisk kultur och att han erhöll Svenska Akademiens Stora Pris 2006.

Sverker Åström

sverker_astromSverker Åström föddes 1915 i Uppsala och tog studenten 1934. Vid Uppsala universitet blev han jur. och fil. kand. innan han 1939 inträdde vid Utrikesdepartementet (UD) där han började som attaché redan samma år. Under kriget tjänstgjorde Åström 1940–43 vid Moskva-ambassaden och har sedan varit vid UD under hela sitt yrkesverksamma liv, vilket sträckt sig långt efter pensioneringen. Han har blivit en framträdande uttolkare av Sveriges alliansfria utrikespolitik.

Åströms första möte med Dag Hammarskjöld var i Paris 1948 i samband med förhandlingarna om Marshallhjälpen. Kort därefter kom han att arbeta direkt med Hammarskjöld vid UD. Under en längre period var han chef för UDs politiska avdelning. Under åren 1964–70 var han Sveriges ambassadör vid FN i New York. Det var Åström som 1968 förde fram den FN-resolution som blev startskottet för FNs engagemang i globala miljöfrågor och ledde till Stockholmskonferensen om världens miljö 1972. Under en tid var Åström Sveriges chefsförhandlare i EG och utsågs till kabinettssekreterare 1972. Åren 1978–82 var Åström Sveriges ambassadör i Paris.

Sverker Åström utgav1992 sin självbiografi Ögonblick: Från ett halvsekel i UD-tjänst. Han skriver regelbundet artiklar i utrikespolitiska frågor och debuterade nyligen som skönlitterär översättare av Michelangelos sonetter.

 

Se videor från föreläsningen.

Tryckt version av föreläsningen

See all Dag Hammarskjöld Lectures over the years

Share