Archives: Events

Peacebuilding in peaceful countries?

A seminar looking at the universality of Global Goal 16 and what Sweden can learn from peacebuilding in conflict countries.

Seminar on the Syrian crisis

Reflections on what it will take to contain the current refugee crisis in Europe and build hope for the millions of affected populations.

Dag Hammarskjöld Lecture 2015: José Ramos-Horta

The Dag Hammarskjöld Foundation is proud to present this year’s lecturer José Ramos-Horta, Nobel Peace Prize Laureate and former President of Timor-Leste. The title for the lecture is “Preventing Conflicts, Building Durable Peace”.

Almedalen 2015: Vem bestämmer hur en stat ska styras?

Den nya globala utvecklingsagendan, post-2015, håller på att tas fram. Många av de föreslagna målen är inte kontroversiella och kan till mångt och mycket ses som en uppföljning av de åtta millenniemålen. Förslaget till mål 16 innefattar däremot delmål som berör bland annat mänskliga rättigheter, rättvisa och inkluderande samhällen där alla har samma rättigheter och friheter.